رفتارشناسی اسب

چنانچه اسب را برای تفریح و یا کار استفاده کنید، حتماً باید به‌طور کامل از رفتار اسب آگاهی داشته باشید تا بدانید که چه عکس‌العملی در قبال آن انجام دهید. برای دانستن واکنش‌های اسب در قبال محرک‌های خاص باید بر رفتار آن آگاهی کامل داشته و زبان اندام و اصوات هشداردهنده آن را هم بشناسید. … ادامه خواندن رفتارشناسی اسب