واکسیناسیون اسب

واکسن‌ها ازجمله تأثیر گزار‌ترین سلاح‌ها برای حفاظت اسب‌ها در مقابل بسياری از بیماری‌ها هستند. در اين قسمت شما با اینکه واکسن‌ها چگونه اسب شما را از بیماری‌ها حفظ می‌کنند آشنا خواهيد شد. در چندين سال گذشته واکسيناسيون جان هزاران اسب را نجات داده و بسياری از بیماری‌ها را در گله اسب‌ها محدود کرده است. برای … ادامه خواندن واکسیناسیون اسب