کولیک اسب

اگر شما یا یکی از نزدیکانتان اسب داشته باشید، به‌احتمال‌زیاد با عبارت (کولیک اسب) به‌خوبی آشنا هستید. ازنظر بسیاری از صاحبان اسب، کولیک اسب یکی از وحشتناک‌ترین و دردناک‌ترین شرایطی است که اسب ممکن اسب تجربه کند و می‌تواند بر روی اسب تأثیرات بسیار بدی بگذارد. این بیماری علی‌رغم شیوع نسبتاً کم آن می‌تواند به‌طورجدی … ادامه خواندن کولیک اسب