نگهداری اسب مادیان

اسب حيوانى است که نياز به مراقبت دارد. لذا براى پرورش اسب وجود دانش مديريت توليدمثل و پرورش بسيار ضرورى است. بنابراین نگهداری از اسب مادیان بسیار مهم و ضروری است.اسب به‌طورکلى در پايان سومين سال عمر خود بالغ مى‌شود. در بعضى از نژادهاى خونسرد بلوغ زودتر از پايان سه سالگى بروز مى‌نمايد. ماديان‌ها معمولاً … ادامه خواندن نگهداری اسب مادیان