بیماری‌های اسب

بیماری‌های اسب بر اساس عوامل بیماری‌زا به گروه‌های: بیماری‌های ویروسی اسب، بیماری‌های میکروبی اسب، بیماری‌های قارچی و انگلی اسب تقسیم‌بندی می‌شوند که در زیر به خلاصه‌ای از مهم‌ترین بیماری‌های مذکور اشاره خواهیم کرد. بیماری‌های ویروسی اسب در ادامه به معرفی بیماری‌های ویروسی اسب می‌پردازیم. پس اگرشما هم صاحب اسب هستید و می‌خواهید با این نوع … ادامه خواندن بیماری‌های اسب