بیماری های میکروبی اسب

باکتری‌ها در همه‌جا وجود دارند و درحالی‌که اکثر میکروارگانیسم‌ها تأثیر زیادی در زندگی روزمره ما ندارند، برخی از انواع آن‌ها می‌توانند باعث بیماری شوند. اسب‌های ما روزانه در معرض باکتری‌ها هستند و بیشتر اوقات سیستم ایمنی بدن آن‌ها قادر به مقابله با آن‌هاست. بدون اینکه هیچ نشانه‌ای از این بیماری هارا داشته باشد. واسط کالا … ادامه خواندن بیماری های میکروبی اسب