اسب الدنبورگ

از ویژگی‌ های اسب الدنبورگ چابکی و سرعت است. همچنین بسیاری از آن‌ها در مسابقات، در حلقه نمایش و برای کار در مزرعه استفاده می‌شوند. اسب‌های سبک به چند روش مختلف گروه‌بندی می‌شوند. مثلاً قاره یا کشوری که منشأ آن‌ها است.همچنین این اسب‌ها طبق آموزش‌های دریافتی گروه‌بندی می‌شوند، برای مثال به‌عنوان اسب‌های مخصوص شکار، اسب‌های … ادامه خواندن اسب الدنبورگ