راه‌اندازی کسب و کار

برای راه‌اندازی کسب و کار باید به مسائل مختلفی توجه کرد که ازجمله از این موارد مدیریت، بازاریابی، کارآفرینی ، خلاقیت، نوآوری، استارتاپ‌ها و بوم مدل کسب و کار هستند. یک فرد موفق باید به همه مسائل توجه کند زیرا هریک از این‌ها شاخه‌ای برای یک کسب و کار موفق هستند. مدیریت برای راه‌اندازی کسب … ادامه خواندن راه‌اندازی کسب و کار