چرا فرش بعد از شستن زرد می‌شود؟

حتماً برای شما هم اتفاق افتاده است که بعد از شستن فرش، رنگ آن زرد شده است، به طوری که انگار آن را نشسته‌اید. علت این امر هم عدم رعایت نکاتی است که در شست و شوی فرش باید آنها را به کار می‌بردید. بنابراین قبل از پرداختن به این سوال که “چرا فرش بعد … ادامه خواندن چرا فرش بعد از شستن زرد می‌شود؟