مشخصات سگ شیتزو از سری سگ‌های عروسکی

مدارک و نقاشی‌های به دست آمده از قرن ١۶میلادی سگ‌های کوچکی را نشان می دهند که شبیه به شیر می‌باشند. در قرن ١٧ نژاد شیتزو از موطن خود یعنی تبت به پکینگ برده شده و در آنجا پرورش یافت. اجداد او را نژادهای لهاسا آپسو و پکینگز تشکیل می‌دهند. بعدها شیتزو سگ محبوب امپراتور چین … ادامه خواندن مشخصات سگ شیتزو از سری سگ‌های عروسکی