سگ نژاد داشهوند

در این مقاله به ادامه معرفی سگ‌های نژاد هاند یا همان سگ های شکاری می پردازیم. در اینجا قصد داریم که درمورد سگ نژاد داشهوند ، سگ نژاد گری‌هاند وسگ نژاد بلادهاند مفصلا به بحث بپردازیم و درمورد خصوصیات ظاهری و رفتاری آنان بنویسیم. سگ نژاد داشهوند (Dachshound) منشاء سگ داشهوند آلمان بوده، از دو … ادامه خواندن سگ نژاد داشهوند