نگهداری اسب در زمستان

زمستان می‌تواند برای اسب‌ها و مالکان آن‌ها سخت باشد. دلیل این سختی شامل تهیه‌ی مواد غذایی، برف و سرما است که باعث می‌شود بعضی از اسب‌ها شرایط مناسب خود را از دست بدهند. مراقبت پایدار سخت‌تر و سوارکاری بسته به عمق برف و دما تقریباً غیرممکن می‌شود. اسب‌ها به‌راحتی به آب‌وهوای سرد سازگاری پیدا می‌کنند … ادامه خواندن نگهداری اسب در زمستان