دانلود اپلیکیشن

اسب نژاد بارب

اسب نژاد بارب تنها نژاد دیگر اسب است که می‌توان آن را با داشتن سابقه طولانی بعد از اسب‌های عربی به رخ کشید. این فرض وجود دارد که این نژاد اسب ممکن است در مقایسه با اسب‌های عرب حتی از قدمت بیشتری برخوردار باشد، اما هیچ مدرکی برای اثبات این موضوع وجود ندارد؛ مانند اسب‌های […]

حیوانات فاطمه نگهداری | 27 شهریور 1399 #اسب #حیوانات خانگی