دانلود اپلیکیشن

اسب نژاد نسایی

اسب از ديرباز در خدمت انسان بوده و اولین بار اين حيوان به دست ايرانيان تربيت گرديده و به جهان عرضه گشته است؛ اما قوم‌های ديگر ميوه زحمات آریایی‌ها را در چپاولگری‌های بی‌رحمانه غارت نموده و حتی به نام خود نام‌گذاری کرده‌اند. در کتاب‌های مورخينی مانند هرودوت، هومر، امين نارسلن، آريه گزنفون ديده می‌شود که […]