آموزش

فناوری‌های مقابله با سیل

طی ماه‌های اخیر، بارش‌های سیل‌آسا به ایجاد خسارات مالی و جانی شدیدی در کشورمان منجر شد و یک‌بار دیگر به دلیل عدم پیش‌بینی‌های ایمنی لازم در ساخت زیرساخت‌هایی مانند خطوط راه‌آهن جاده و خطوط انتقال آب و برق شاهد وارد آمدن خسارات فراوان و از دست رفتن راه‌های ارتباطی شدیم ما در این مقاله فناوری‌های […]

سایر مسلم خیرخواه | 20 مرداد 1399 #آموزش