استفاده از لباس‌های کهنه

استفاده از لباس‌های کهنه (با لباس کهنه چه چیزی می‌شود درست کرد؟)

ما در مورد پارچه‌هایی که بسیار زیبا و رنگارنگ هستند صحبت می‌کنیم. لباس‌هایی که نمی‌توان آن‌ها را بخشید. لباس‌های کهنه‌ای که قابل اهدا نیستند؛ باید …