مهارت

چگونه مهارت‌های خود را بشناسیم؟

بی‌شک شناخت مهارت‌های خود نقش موثری در دستیابی به اهداف مورد نظر در زندگی هر یک از ما ایفا می‌کند. برای آن که بتوانیم در این رابطه به نتیجه مطلوب و مورد نظر دست پیدا کنیم ابتدا لازم است تعریف درست و روشنی از واژه مهارت داشته باشیم و نیز با انواع مختلف مهارت‌هایی که […]

سایر مرتضی عسکری | 13 اردیبهشت 1399 #مهارت